Popravka i servis viljuskara – elektro viljuškari

Poslednjih godina raste prodaja elektro viljuškara čija je prevashodna namena rad na mestima gde zbog izduvnih gasova nije moguće manipulisati sa robom viljuskaruma sa SUS motorima. Budućnost upotrebe ovih elektro viljuskara u odnosu na dizel i plinske viljuskare ogleda se u tome što će verovatno u nekom narednom periodu jnihova upotreba u Evropskoj uniji biti zabranjena zbog zaštite životne sredine.

Popravka i servis viljuskara

Servisiranje viljuškara poravaka se može obavljati po potrebi nakon nastanka kavara ili standardno kao redovno servisiranje viljuskara. Da bi imali uvek ispravan viljuskar i spremena za rad, kako ne bi trpeli zbog njegove neispravnosti potrebno je vršiti dnevne provere nakon svake smene, neki od pregleda treba da se vrše nedeljno i tako periodično. Takođe vrlo bitno za rad i ispravnost viljuskara je da imate ljudstvo koje će njima upravljati, pouzdano i dobro obučeno jer i samo ophođenje prema osnovnom sredstvu, u ovom slučaju viljuskaru može značiti u njegovoj ispravnosti i dugotrjnosti.

Kada poredimo elektro viljuškara i one sa motorima na unutrašnje sagorevanje, bitno je istaći nekoliko stvari, ono šta vas interesuje je cena viljuskara i elektro viljuskari su u startu skuplji. Što se tiče popravke i servisiranja viljuškara, to je na strani elektro villjuškara u odnosu na dizel viljuškare. Elektro se mnje kvare, pa su samim tim i troškovi popravke i servisiranja viljuškara manje.